Nowa Struktura Faktury Elektronicznej FA(2)

Nowa Struktura Faktury Elektronicznej FA(2)

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) obowiązuje od 1 września 2023r.

Zmiany wprowadzone w nowej strukturze faktury elektronicznej FA(2) obejmują m.in.:

  • Modyfikacje w schemacie XML Wprowadzenie nowych pól, takich jak NrWiersza, umożliwiających dokładniejsze opisywanie poszczególnych pozycji faktury, czy IDnabywcy, służących do identyfikacji skorygowanych danych nabywców.
  • Zmiany w prezentacji danych Dotyczą m.in. adresów sprzedawcy i nabywcy oraz sposobu prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze.
  • Doprecyzowanie pól dotyczących wartości Umożliwienie wskazania cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku oraz określenie dokładnego wzorca wartości w polu TKwotowy.

Rodzaje Pól w Nowej Strukturze

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) zachowuje trzy rodzaje pól, które były obecne w poprzedniej wersji:

  1. Obligatoryjne Pola, w których podatnik musi wskazać dane, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
  2. Opcjonalne Pola, w których dane muszą być wskazane tylko w przypadku, gdy wystąpią określone przesłanki.
  3. Fakultatywne Pola, które podatnik może wypełnić według własnego uznania, bez wpływu na poprawność schematu faktury.

Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji o zmianach w KSeF i korzystania z Bramki KSeF, która zapewni bezpieczną i niezawodną obsługę KSeF.

Udostępnij